Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pile, logo

Artykuły

Polecane artykuły

Piła Ostoją NATURY – powstał film przyrodniczy przy współpracy pilskiego Ośrodka UAM

W granicach miasta Piły i na bezpośrednio przylegającym do niego terenie występują różnorodne siedliska wodne, w tym kilka typów jezior i torfowisk, niewielkie rzeki i strumienie oraz siedliska towarzyszące większej rzece nizinnej – Gwdzie. Bogactwo to zdecydowało o wyznaczeniu Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Ostoja Pilska”. W ramach tego obszaru Natura 2000 chronione są aż 23 typy siedlisk z pierwszego załącznika Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, co stawia ten obszar wśród najbardziej różnorodnych w Polsce! Zobacz całość »