Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pile, logo

Dla kandydata

Porównaj kierunki

Gospodarka wodna czy Ochrona środowiska?

Gospodarka wodna

Ochrona Środowiska

Koordynowana przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Koordynowana przez Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek geograficzny Kierunek przyrodniczy
Aspekty abiotyczne środowiska Aspekty biotyczne środowiska
Wyjątkowy kierunek Wyjątkowa specjalność
Wiedza łącząca aspekty gospodarki wodnej,
w tym hydrologii, hydrogeologii, klimatologii,
meteorologii, melioracji, hydrometrii, hydrauliki, GISu
Wiedza obejmująca aspekty ochrony środowiska i przyrody, w tym biotyczne i abiotyczne elementy funkcjonowania ekosystemów wodnych, GISu
Umiejętności w zakresie metod opracowań hydrologicznych i podstaw modelowania proces w hydrologicznych, w tym zjawisk ekstremalnych Umiejętności w zakresie metod ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, czy ochrony, rekultywacji i gospodarki ekosystemami wodnymi

Adres komisji rekrutacyjnej

Nadnotecki Instytut UAM w Pile
ul. Kołobrzeska 15
64-920 Piła
tel. (61) 829 34 51

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną:

Studia I stopnia stacjonarne
Sekretarz Komisji: mgr Mateusz Rauhut
pila@amu.edu.pl
tel. (61) 829 34 51
Członek Komisji: dr Paweł M. Owsianny
tel. (61) 829 34 55

Studia II stopnia stacjonarne
Sekretarz Komisji: mgr Elżbieta Ratajczak
tel. (61) 829 61 18
ratela@amu.edu.pl

Zobacz całość »