Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pile, logo
, w dziale Dla studenta

Plany zajęć

Do pobrania na stronie głównej pilskiego Instytutu:

http://pila.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/plany-zaj