Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pile, logo
, w dziale Dla kandydata

Infrastruktura i teren Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile

Położenie na Pojezierzu Pomorskim to największy atut do utworzenia nowoczesnego ośrodka uniwersyteckiego związanego ze studiami nad hydrosferą.

Nadnotecki Instytut UAM w Pile (dawniej Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile) położony jest na obszarze 13 ha dawnego lotniska wojskowego. Główny budynek dydaktyczny został wybudowany na nowo i oddany do użytku w czerwcu 2010 roku. Utworzenie Ośrodka na pograniczu północnej Wielkopolski i Pomorza to jego największy atut, ponieważ stanowi on swoistą bramę do Pojezierzy Pomorskich a ekosystemy wodne są podstawowymi obiektami badań na kierunkach przyrodniczych prowadzonych w Instytucie.

W zespole budynków Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile odbywa się kształcenie na następujących kierunkach środowiskowych:

 • Ochrona środowiska (specjalność: Wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery) (kierunek wygaszony)
 • oraz Gospodarka wodna.

Nowoczesne collegium gwarantuje odpowiednią do liczby studentów infrastrukturę dydaktyczną, w której w skład wchodzą:

 • aula na 260 osób,
 • aula na 150 osób,
 • sala wykładowe na 70 osób,
 • sala wykładowe na 30 osób,
 • sale seminaryjne na ok. 20 osób,
 • sala seminaryjna na 15 osób,
 • sale komputerowe na ok. 20 osób,
 • specjalistyczne laboratoria (hydroekologiczne, botaniczno-zoologiczne, hydrochemiczne, geologiczne i geomorfologiczne),
 • kompleks pokoi dla wykładowców,
 • sala konferencyjną,
 • biblioteka,
 • oraz magazyny i chłodnia na próby badawcze.

Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w sprzęt audiowizualny i multimedialny.

Laboratoria – Laboratorium hydroekologiczne i botaniczno-zoologiczne wyposażone są w nowoczesne mikroskopy świetlne klasyczne, odwrócone i stereoskopowe firmy Leica, które pozwalają studentom zdobyć wiedzę o różnorodności świata żywego oraz ich bioindykacyjnym znaczeniu w ocenie środowiska.

Laboratorium chemiczne oprócz podstawowego sprzętu laboratoryjnego, posiada między innymi wysokiej klasy spektrofotometr, mineralizator, destylarkę, oraz sterylizator.

Wszystkie laboratoria są na bieżąco doposażane w nowoczesny sprzęt analityczny.

 

Pracownie komputerowe – stanowiska są przystosowane do odpowiedniej liczby studentów, posiadają oprogramowania wykorzystywane w toku studiów, a także dostęp do Internetu, również poza zajęciami dydaktycznymi, stanowią gwarancję zastosowania nowoczesnych technik edukacji.

 

Biblioteka – księgozbiór Biblioteki NI dostosowany jest do dziedzin wiedzy będących przedmiotem studiów w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile. W zbiorach biblioteki znajduje się około 3 tys. woluminów oraz wybrane czasopisma specjalistyczne.

Elektronicznie zabezpieczone zbiory są w całości udostępniane na zasadzie swobodnego dostępu do półek. Biblioteka dysponuje 20 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, które umożliwiają wgląd w elektroniczny katalog Biblioteki. W Bibliotece znajdują się 4 pokoje do cichej nauki dla osób ceniących sobie spokój oraz 2 dodatkowe pokoje do pracy zespołowej.

http://pila.amu.edu.pl/biblioteka